skip navigation

2022-23 SC Varsity Hockey


2022-23 Captains L-R: Owen Muray, Chase Murray, Grant Gazzeny, Colin Wrobel, Stan Czabanski